Nurettin Çoban

Author: nurettin

Bu şekilde bir hata ile karşılaşıyorsanız,  kendim bu şekilde çözüm buldum.

 

….  UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost`  ….. diye devam eden kodu.

eğer root kullanıcısı dışında farklı bir kullanıcıdan işlem yapıyorsanız root yerine o kullanıcı adını giriniz.Örneğin: ornekkullanici,

ardından localhost yerine % işareti koyuyoruz ve sql cümlemizi bu şekilde kaydedip içeri aktarmayı tekrar deniyoruz.

….   UNDEFINED DEFINER=`ornekkullanici`@`%`  ……….. olarak kodu değiştiriyoruz.

Umarım sorun çözülmüştür.

 

 

ANDROID_HOME not set and android not in my path

Cordova run android : ANDROID_HOME not set and android not in my path

Hata Çözümü Aşağıdaki Gibidir:

Aşağıdaki Dosya yollunu kendinize göre düzenleyip, windows cmd yapıştırıp enterleyip sorundan kurtulabilirsiniz.

“set ANDROID_HOME=D:\android\adt-bundle-windows-x86-20140321\sdk
set PATH=%PATH%;%ANDROID_HOME%\tools;%ANDROID_HOME%\platform-tools”

Copyright © 2020 Nurettin Çoban

Theme by Anders NorenUp ↑