Cordova run android : ANDROID_HOME not set and android not in my path

Hata Çözümü Aşağıdaki Gibidir:

Aşağıdaki Dosya yollunu kendinize göre düzenleyip, windows cmd yapıştırıp enterleyip sorundan kurtulabilirsiniz.

“set ANDROID_HOME=D:\android\adt-bundle-windows-x86-20140321\sdk
set PATH=%PATH%;%ANDROID_HOME%\tools;%ANDROID_HOME%\platform-tools”